Ordensreglement

 1. Leietaker gis adgang til de deler av lokalet for det tidsrom som er avtalt i bestilling. 
 2. Vinduer og dører holdes lukket ved høy musikk 
 3. Det skal være ro i uteområdene rundt kulturhuset ved utleie. 
  Etter kl. 24.00 skal det være ro utenfor lokalet.   
 4. Senest kl. 01.30 må musikk opphøre. (Strøm på musikkanlegg kobles ut automatisk) 
 5. Senest kl. 02.00 skal lys være slukket og dørene stengt. 
 6. Leietaker skal tilbakeføre lokalene i samme forfatning som ved overtakelse av leieforholdet. 
 7. Leier plikter å gjøre seg kjent med brannsikkerhetsmessige forhold i bygget, og kjenne til rømningsveier og slukkeutstyr. 
 8. Røyking er forbudt i lokalene. 
 9. Leietaker forplikter seg til å erstatte ødelagt inventar, løsøre og utstyr som er en konsekvens av utleieforholdet.