Om huset

FORENINGEN EIDSVÅG KULTURHUS

Siden høsten 1998 har Eidsvåg Kulturhus blitt drevet av frivillige. Huseier er Bergen kommune, men foreningen dekker det meste av driftskostnadene selv.

Huset kan leies til alle mulige anledninger som trenger litt større forsamlingslokale.  I dag er det flere grupper som bruker huset fast: Dansegrupper, kor, korps m.m. For å sikre en best mulig drift er foreningen avhengig av at flest mulig bruker lokalene og engasjerer seg i arbeidet for å ha et levende kulturhus.

Foreningen Eidsvåg Kulturhus har disse formålene:

  • Foreningen skal arbeide for et aktivt kulturliv i bydelen, og skal drive og forvalte huset til allment bruk som forsamlingshus for barn, unge og eldre i bydelen.
  • På vegne av eier Bergen kommune forvalte og vedlikeholde Eidsvåg kulturhus.

Styret består i dag av:

Magnar Aas, leder
Anne Cornell, styremedlem
Silje Vik Pedersen, styremedlem
Gudmund Konglevoll, styremedlem
Kristine Petersen, styremedlem
Britt Helland, styremedlem
Anja Skarstein, styremedlem
Marit Sandal, styremedlem

Kontakt styret: kulturhusstyret@gmail.com

Besøksadresse:
Eidsvågtunet 1, 5101 Eidsvågneset  

Org.nr: 916330960